ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ และครูผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “เชิงปฏิบัติการ การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษา”

ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ และครูผู้สนใจเข้าร่วม "อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษา "ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล วิทยากร : ครูระเบียบ ลำงาม (ครูชำนาญการพิเศษ) ตอบรับเข้าร่วมการอบรบได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

248
Comments
Loading...