นายวิเชียร บุญลี ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา ร่วมต้อนรับหน่วยศึกษานิเทศก์ นิเทศการจัดการเรียนการสอนและการจัดอาชีวศึกษา กลุ่มวิชาสมรรถนะแกนกลาง

วันที่ 10-11 มกราคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายวิเชียร บุญลี ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา ร่วมต้อนรับหน่วยศึกษานิเทศก์ นิเทศการจัดการเรียนการสอนและการจัดอาชีวศึกษา กลุ่มวิชาสมรรถนะแกนกลาง ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

60
Comments
Loading...