ประกาศ รายชื่อผู้สมัครกรณีพิเศษ(โควตา) ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครกรณีพิเศษ(โควตา) ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565 หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่งานทะเบียน หรือ โทร 085-4911746

336
Comments
Loading...