โครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ตามนโนยายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ได้รับเกียรติจากนายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ตามนโนยายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการโดยวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ได้จัดตั้ง ศูนย์อาชีวะอาสา (Fix it Center) ให้บริการตรวจซ่อมยานพาหนะประชาชน ให้มีความพร้อมต่อการใช้งานเทศกาลปีใหม่ 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2565 ช่วงเวลา 08.30 น.น. ถึงเวลา 16.30 น. น. ณ ปั๊มน้ำมัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตระการปิโตรเลียม

263
Comments
Loading...