โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาแกนนำ เพื่อขับเคลื่อนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล สู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมอย่างยั่งยืน

เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายกรวิทย์ สระประไพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน นักศึกษาแกนนำชมรมสถานศึกษาคุณธรรม ดำเนินโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาแกนนำ เพื่อขับเคลื่อนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล สู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมอย่างยั่งยืน ณ หอประชุมโนนแม่เมาะ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

264
Comments
Loading...