นายสมศักดิ์ ไพคำนาม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะ เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)

191
Comments
Loading...