วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล รับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียน นักศึกษา

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล รับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียน นักศึกษาอายุ 12-18 ปี ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

95
Comments
Loading...