แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีน Pfizer ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล รอบที่ 2 (เข็มที่ 2)

แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีน Pfizer ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล รอบที่ 2 (เข็มที่ 2) ในวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ให้นักเรียน นักศึกษาเตรียมเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันฉีดวัคซีน เอกสารสามารถรับได้ที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

98
Comments
Loading...