วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ของ นางสาวบุญญาพร วิลามาศ

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ นายเสกสรรค์ บัวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ และนายไพวัลย์ แสนแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี และคณะ ที่เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ของวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล และร่วมแสดงความยินดีในโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ของ นางสาวบุญญาพร วิลามาศ ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และ นายวิษณุ แรกเรียง ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

97
Comments
Loading...