ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เรื่อ เลื่อนการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ ๒ สำหรับนักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ทางวิทยาลัยฯ ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลตระการพืชผล เกี่ยวกับการเลื่อนการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งจากเดิมเข้าฉีดในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 ขอเลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนดหากมีกำหนดการเปลี่ยนแปลง วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

126
Comments
Loading...