โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร (Digital Literacy Project)

เมื่อวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายวิเชียร บุญลี ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร (Digital Literacy Project) เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจในหลักการที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ การเข้าใจ การสร้าง การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร (Digital Literacy Project) ณ หอประชุมโนนแม่เมาะ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

133
Comments
Loading...