ประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองหนังสือเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายวิเชียร บุญลี ผู้อำนวยการ มีการจัดประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองหนังสือเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

166
Comments
Loading...