โครงการอบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์และวัฒนธรรมขององค์กร

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายวิเชียร บุญลี ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินโครงการอบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์และวัฒนธรรมขององค์กร โดยมี ดร.อนันท์ งามสะอาด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย - ไต้หวัน (DBI) ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในโครงการดังกล่าว ณ หอประชุมโนนแม่เมาะ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

46
Comments
Loading...