ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ ๑ สำหรับนักเรียน นักศึกษา อายุ ๑๒-๑๘ ปี ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล รับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 สำหรับนักเรียน นักศึกษา อายุ 12-18 ปี ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

108
Comments
Loading...