แจ้ง นักเรียน นักศึกษา การเปลี่ยนกำหนดการ เข้ารับฟังการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์ จากวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564

นักเรียน นักศึกษา ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกอาชีพ ในภาคเรียนที่ 2/2564 📌แจ้งนักเรียนในที่ปรึกษาของท่านเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณิวิชาชีพ/ฝึกอาชีพ 📌การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จะมีผลต่อคะแนนของนักเรียน นักศึกษาค่ะ 📌ขั้นตอนในการรับชม สามารถรับชมผ่านทางเพจ:งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล หรือแสกน QR code เพื่อรับชมผ่านช่องยูทูป: TKC online 📌การเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรม ให้คอมเม้น ชื่อ-สกุล/กลุ่มเรียน/สาขาวิชา ใต้โพสต์แล้วแคปเจอร์ไว้เพื่อรายงานใน Google form การแคปเจอร์อย่างน้อย 30 นาที เป็นต้นไป

158
Comments
Loading...