โครงการจิตอาสาช่วยเหลือประชาชน ชุมชน หรือหน่วยงานในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันพุธที่ 27 กันยายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการ ร่วมโครงการจิตอาสาช่วยเหลือประชาชน ชุมชน หรือหน่วยงานในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ อาคารสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด

44
Comments
Loading...