วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายวิเชียร บุญลี ผู้อำนวยการ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ร่วมต้อนรับ นายกรวิทย์ สระประไพและนายสมศักดิ์ ไพคำนาม

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายวิเชียร บุญลี ผู้อำนวยการ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ร่วมต้อนรับ นายกรวิทย์ สระประไพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐมและนายสมศักดิ์ ไพคำนาม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ณ หอประชุมโนนแม่เมาะ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

74
Comments
Loading...