ขอเรียนเชิญ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกอาชีพ ในภาคเรียนที่ 2/2564

ขอเรียนเชิญ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกอาชีพ ในภาคเรียนที่ 2/2564 📌แจ้งนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกอาชีพ 📌การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จะมีผลต่อคะแนนของนักเรียน นักศึกษา 📌ขั้นตอนในการรับชม สามารถรับชมผ่านทางเพจ:งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล หรือแสกน QR code เพื่อรับชมผ่านช่องยูทูป: TKC online 📌การเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรม ให้คอมเม้น ชื่อ-สกุล/กลุ่มเรียน/สาขาวิชา ใต้โพสต์แล้วแคปเจอร์ไว้เพื่อรายงานใน Google form การแคปเจอร์อย่างน้อย 30 นาที เป็นต้นไป 📌กำหนดการเข้าร่วมโครงการ สามารถเข้าร่วมตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึง 12.00 น.

65
Comments
Loading...