การฝึกอบรม การผลิตสื่อและใช้งานสื่อดิจิทัล ในรูปแบบห้องสมุดดิจิทัล ผ่านแอปพลิเคชั่น

เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.20 น วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการ และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เข้าร่วมการฝึกอบรม การผลิตสื่อและใช้งานสื่อดิจิทัล ในรูปแบบห้องสมุดดิจิทัล ผ่านแอปพลิเคชั่น ณ ห้องอินเทอร์เน็ต อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

56
Comments
Loading...