ประกาศ แจ้งนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าเกณฑ์จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564

แจ้งนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าเกณฑ์จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 ให้ติดต่อขอสำเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 1-2 ตุลาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

130
Comments
Loading...