“กองทุน 10 บาทช่วยชาติ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19”

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีและร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย (COVID-19) "กองทุน 10 บาทช่วยชาติ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19" และครอบครัวที่ได้รับ ผลกระทบ และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในภาวะวิกฤต ณ วัดเกษมสำราญ ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

101
Comments
Loading...