ประกาศ เรื่องกำหนดวันลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ได้กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2564 ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1-3 ปวส.1-2 ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ทุกแผนก โดยชำระเงินค่าลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามวันและเวลาที่กำนด

143

นักเรียน นักศึกษา ดาวน์โหลดบัตรลงทะเบียน (คลิก)

Comments
Loading...