นิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) แผนกวิชาการบัญชี

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายวิเชียร บุญลี ผู้อำนวยการ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการ และคณะ เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) แผนกวิชาการบัญชี ณ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

163
Comments
Loading...