นายวิเชียร บุญลี ผู้อำนวยการ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการ นายชาญชัย ลำงาม และนางระเบียบ ลำงาม เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายวิเชียร บุญลี ผู้อำนวยการ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการ นายชาญชัย ลำงาม และนางระเบียบ ลำงาม เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ณ วิทยาลัย เทคนิคตระการพืชผล

71
Comments
Loading...