นายวิเชียร บุญลี ผู้อำนวยการ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการ นายชาญชัย ลำงาม และนางระเบียบ ลำงาม เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอน

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายวิเชียร บุญลี ผู้อำนวยการ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการ นายชาญชัย ลำงาม และนางระเบียบ ลำงาม เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน และแผนกวิชาช่างยนต์ ณ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

84
Comments
Loading...