นายวิเชียร บุญลี ผู้อำนวยการ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการ และบุคลากรทางศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ร่วมจัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายวิเชียร บุญลี ผู้อำนวยการ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการ และบุคลากรทางศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ร่วมจัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

87
Comments
Loading...