โครงการสร้างแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-portfolio)

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายวิเชียร บุญลี ผู้อำนวยการ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมอบรมโครงการสร้างแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-portfolio) ณ ห้องประชุมโนนแม่เมาะ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

102
Comments
Loading...