กิจกรรมสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายวิเชียร บุญลี ผู้อำนวยการ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรม สัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

117
Comments
Loading...