โครงการปฐมนิเทศสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ชุดใหม่ ระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร(ปวช.) ชั้นปีที่1 และระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง(ปวส.) ชั้นปีที่1 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ชุดใหม่ ระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 ขอให้นักเรียน นักศึกษา ได้ปักหมุดเพื่อติดตามการเผยแพร่โครงการฯ ระบบออนไลน์ ผ่านช่องทางเพจ งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จะมีการเช็คชื่อผ่าน Google form เพื่อลงทะเบียนเข้ารับชม ขอให้นักเรียน นักศึกษาได้ศึกษาขั้นตอนและรายละเอียดตามข้อมูลด้านล่างเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

362
Comments
Loading...