กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ) ประจำปีการศึกษา 2564

ในวันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผลได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี นายวิเชียร บุญลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโนนแม่เมาะ อาคารสำนักงาน วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

280
Comments
Loading...