โครงการ “กศน.ร่วมใจ ต้านภัย Covid-19”

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา นายวิเชียร บุญลี ผู้อำนวยการฯ และนางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ“กศน.ร่วมใจ ต้านภัย Covid-19” โดยมีนายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ณ ค่าย กศน.อำเภอตระการพืชผล

273
Comments
Loading...