โครงการ “ศธ. ห่วงใยประชาชน กิจกรรมสร้างความปลอดภัยให้กับผู้เรียน”

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “ศธ. ห่วงใยประชาชน กิจกรรมสร้างความปลอดภัยให้กับผู้เรียน” ณ อาคารโดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โดยมีคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมติดตามด้วยภายในงานมีการมอบอุโมงค์พ่นหมอกฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 3 เครื่อง เครื่องพ่นหมอกฆ่าเชื้อ COVID-19 จำนวน 15 เครื่อง และเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ แบบเหยียบ จำนวน 110 เครื่อง ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ และตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนสาธิตการทำความสะอาดด้วยเครื่องพ่นหมอกฆ่าเชื้อ COVID-19 ห้องเรียนออนไลน์ (สาธิตการจัดการเรียนการสอน) และห้องเรียนสาธิตการเว้นระยะห่าง โดยมีแผ่นพลาสติกอะคริลิคใสกั้น ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ประกอบด้วย นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้มาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

174
Comments
Loading...