กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายวิเชียร บุญลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

214
Comments
Loading...