คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับและรับการตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2564 นำโดย นายวิเชียร บุญลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับและรับการตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564 เขตตรวจราชการที่ 14 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาการ โดย นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ณ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

213
Comments
Loading...