ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เรื่อง ให้นักเรียนนักศึกษาให้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนนักศึกษา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เรื่อง ให้นักเรียนนักศึกษาให้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนนักศึกษา เนื่องจาก ไม่ได้ลงทะเบียนรายวิชาภายในเวลาที่สถานศึกษากำหนด ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

235
Comments
Loading...