มอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบ

เมื่อวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2564 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล มอบหมาย นายวีระยุทธ คำวัน หัวหน้างานปกครอง ให้เป็นตัวแทน มอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบให้ กับหน่วยงานภาครัฐจำนวน 80 เครื่อง เพื่อสนับสนุนปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ และป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)ภายในหน่วยงาน

448
Comments
Loading...