นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย ตำแหน่งครู ได้เข้ารับการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย ตำแหน่งครู ได้เข้ารับการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ โดยมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้ 1. นายวิเชียร บุญลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 2. นางดาราวรรณ รอดสิน ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 3. นายณัฐวัฒน์ ฤทธิมนตรี ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

225
Comments
Loading...