กิจกรรม วันสถาปนากิจการลูกเสือไทย

200

เนื่องจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นวันสถาปนากิจการลูกเสือไทย ทางวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ได้จัดนักศึกษาลูกเสือวิสามัญ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพัฒนาพื้นที่ภายในวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

Comments
Loading...