เทคนิคตระการ่วมใจ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

259

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ โรงพยาบาลตระการพืชผล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาให้ กับ นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง #หยุดเชื้อเพื่อชาติ

Comments
Loading...