กิจกรรมสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564

107

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายวิเชียร บุญลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

Comments
Loading...