นายวชิระ สีทน ตำแหน่งครู รับการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ

191

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายวชิระ สีทน ตำแหน่งครู เข้ารับการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ โดยมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้ 1. นายวิเชียร บุญลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 2. นางศิรินณา ดอนชัย ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 3. ว่าที่ร้อยตรี อัครวินท์ พละศักดิ์ ครูชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

Comments
Loading...