Monthly Archives

มิถุนายน 2021

เทคนิคตระการ่วมใจ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ โรงพยาบาลตระการพืชผล

กิจกรรมสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายวิเชียร บุญลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา

โครงการอาชีวะจิตอาสา จัดทำคลองระบายน้ำ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว

วันที่ 26 มิถุนายน 2564 แผนกวิชาช่างโยธา วิทยาลัยเทคตฃนิคตระการพืชผล ออกบริการโครงการอาชีวะจิตอาสา จัดทำคลองระบายน้ำโรงเรียนบ้านโนนหนองบัว ดอนใหญ่ อำเภอ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี

แสดงความยินดี กับ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ให้โอวาทจากท่าน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ เนื่องในโอกาศ ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

กิจกรรม “ไหว้ครู เเละมอบทุนการศึกษา ” ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล จัดกิจกรรม "ไหว้ครู เเละมอบทุนการศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2564 นำโดย ท่านผู้อำนวยการ วิเชียร บุญลี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการครู…