รับสมัคร ครูอัตราจ้าง 4 อัตรา (การตลาด/คอมพิวเตอร์/เครื่องกล)

1,135

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล มีความประสงค์รับสมัครเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำเเหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.กลุ่มวิชาที่รับสมัคร

– รหัสวิชา /กลุ่มวิชา  305         การตลาด/การขาย … (เอกสารเเนบ)       จำนวน    1  อัตรา
– รหัสวิชา /กลุ่มวิชา  311         คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ศึกษา … (เอกสารเเนบ)       จำนวน    2  อัตรา
– รหัสวิชา /กลุ่มวิชา  202         เขียนเเบบเครื่องกล/เครื่องกล/เทคนิคการผลิต… (เอกสารเเนบ)       จำนวน    1  อัตรา

รับสมัครระหว่างวันที่ 20-25 พฤษภาคม 2564 เว้นวันหยุดราชการ

สถานที่รับสมัคร งานบุคลากร อาคารอำนวยการ  ค่าสมัคร 100 บาท

Comments
Loading...